Stezni vijak

Vijak za pričvršćivanje stezaljke za MWLNR.