Tokarski nož SVJBR 2525 K16

Tokarski nož SVJBR 2525 K16 za vanjsko tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke VB_ _16_ _.

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

V - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 35°)

J - Kut pod kojim je tokarski umetak stegnut u držaču (93°)

B - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (5°)

R - Orijentacija stezne glave tokarilice (desno)

25 - Visina držača struga u mm

25 - Širina držača struga u mm

K - Duljina držača struga je 125mm

16 - Veličina pločice prikladne za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . VB_ _16_ _.