Tokarski nož SSDCN 1212 F09

Tokarski nož SSDCN 1212 F09 za vanjsko tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke SC_ _09_ _ .

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

S - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (KVADRAT)

D - Kut pod kojim je tokarski umetak stegnut u držaču (45°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

N - Orijentacija stezne glave tokarilice (sredina)

12 - Visina držača struga u mm

12 - Širina držača struga u mm

F - Duljina držača struga je 80 mm

09 - Veličina pločice prikladna za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . SC_ _09_ _.