Tokarski nož SDJCL 1212 H07

Tokarski nož SDJCL 1212 H07 za vanjsko tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke DC_ _07_ _ .

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

D - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 55°)

J - Kut pod kojim je tokarski umetak stegnut u držaču (93°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

L - Orijentacija stezne glave tokarilice (lijevo)

12 - Visina držača struga u mm

12 - Širina držača struga u mm

H - Duljina držača struga je 100 mm

07 - Veličina pločice prikladna za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . DC_ _07_ _.