Tokarski nož SCLCR 2525 M09

Tokarski nož SCLCR 2525 M09 za vanjsko tokarenje.

Pogodno za tokarenje umetaka CC_ _09_ _ .

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

C - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 80°)

L - Kut pod kojim je tokarski umetak stegnut u držaču (2X95°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

R - Orijentacija stezne glave tokarilice (desno)

25 - Visina držača struga u mm

25 - Širina držača struga u mm

M - Duljina držača struga je 150 mm

09 - Veličina pločice prikladna za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . CC_ _09_ _.