Tokarski nož SCLCL 2525 M12

Tokarski nož SCLCL 2525 M12 za vanjsko tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke CC_ _12_ _ .

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

C - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 80°)

L - Kut pod kojim je tokarski umetak stegnut u držaču (2X95°)

C - Kut zazora tokarskog umetka namijenjenog za ovaj držač struga (7°)

L - Orijentacija stezne glave tokarilice (lijevo)

25 - Visina držača struga u mm

25 - Širina držača struga u mm

M - Duljina držača struga je 150 mm

12 - Veličina pločice prikladne za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . CC_ _12_ _.