Tokarski nož SCLCL 1616 H09

Tokarski nož SCLCL 1616 H09 za vanjsko tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke CC_ _09_ _ .

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

C - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 80°)

L - Kut pod kojim je tokarski umetak stegnut u držaču (2X95°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

L - Orijentacija stezne glave tokarilice (lijevo)

16 - Visina držača struga u mm

16 - Širina držača struga u mm

H - Duljina držača struga je 100 mm

09 - Veličina pločice prikladna za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . CC_ _09_ _.