Tokarski nož S32T-SCLCL12

Tokarski nož S32T-SCLCL12 za unutarnje tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke CC_ _12_ _ .

S - Držač je izrađen od čelika

32 - Promjer držača je 32 mm

T - Duljina držača struga je 300mm

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

C - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 80°)

L - Kut pod kojim je tokarski uložak stegnut u držaču (2X95°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

L - Orijentacija stezne glave tokarilice (lijevo)

12 - Veličina pločice prikladne za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . CC_ _12_ _.