Tokarski nož S25S-SCLCR09

Tokarski nož S25S-SCLCR09 za unutarnje tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke CC_ _09_ _.

S - Držač je izrađen od čelika

25 - Promjer držača je 25 mm

S - Duljina držača struga je 250mm

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

C - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 80°)

L - Kut pod kojim je tokarski umetak stegnut u držaču (2X95°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

R - Orijentacija stezne glave tokarilice (desno)

09 - Veličina pločice prikladne za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . CC_ _09_ _.