Tokarski nož S20R-SCLCL09

Tokarski nož S20R-SCLCL09 za unutarnje tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke CC_ _09_ _ .

S - Držač je izrađen od čelika

20 - Promjer držača je 20 mm

R - Duljina držača struga je 200 mm

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

C - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 80°)

L - Kut pod kojim je tokarski umetak stegnut u držaču (2X95°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

L - Orijentacija stezne glave tokarilice (lijevo)

09 - Veličina pločice prikladna za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . CC_ _09_ _.