Tokarski nož S16Q-SDUCL11

Tokarski nož S16Q-SDUCL11 za unutarnje tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke DC_ _11_ _.

S - Držač je izrađen od čelika

16 - Promjer držača je 16 mm

Q - Duljina ručke je 180 mm

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

D - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 55°)

U - Kut pod kojim je umetak za okretanje stegnut u držaču (PRED 93°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

L - Orijentacija stezne glave tokarilice (lijevo)

11 - Veličina pločice prikladne za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . DC_ _11_ _.