Tokarski nož FGHH 420R-64/100

FGHH 420R-64/100 standardni držač za čeone utore.

Dizajn pločice za tokarenje montirane na držač - pločica za tokarenje s ravnim reznim rubom s urezima - pločica MGMN400 .

4 - Širina okretnog ruba na okretnoj ploči namijenjenoj stezanju u ovom držaču je 4 mm

20 - Visina držača struga u mm

20 - Širina držača struga u mm

R - Orijentacija stezne glave tokarilice (desno)

64/100 - Promjer obrade od 64mm do 100mm

Maksimalna dubina utora je 25 mm.

Duljina alata je 125 mm.

Kompatibilan s pločom MGMN400.