Tokarski nož FGHH 420R-25/35

FGHH 420R-25/35 standardni držač za čeone utore.

Dizajn pločice za tokarenje montirane na držač - pločica za tokarenje s ravnim reznim rubom s urezima - pločica MGMN400 .

4 - Širina okretnog ruba na okretnoj ploči namijenjenoj stezanju u ovom držaču je 4 mm

20 - Visina držača struga u mm

20 - Širina držača struga u mm

R - Orijentacija stezne glave tokarilice (desno)

25/35 - Promjer obrade od 25mm do 35mm

Maksimalna dubina utora je 12 mm.

Duljina alata je 125 mm.

Kompatibilan s pločom MGMN400.