Noseći blok SMBB 16-26

SMBB 16-26 standardni blok za stezanje SPB-26 klina za smicanje.

16 - Montažna visina u mm

Duljina bloka je 85 mm.

Kompatibilan sa svim listovima za rezanje visine 26 mm.