Tokarski nož S25S-SSSCR09

Tokarski nož S25S-SSSCR09 za unutarnje tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke SC_ _09_ _.

S - Držač je izrađen od čelika

25 - Promjer držača je 25 mm

S - Duljina držača struga je 250mm

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

S - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (KVADRAT)

S - Kut pod kojim je tokarski uložak stegnut u držaču (45°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

R - Orijentacija stezne glave tokarilice (desno)

09 - Veličina pločice prikladna za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . SC_ _09_ _.