Tokarski nož S12M-SDUCR07

Tokarski nož S12M-SDUCR07 za unutarnje tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke DC_ _07_ _ .

S - Držač je izrađen od čelika

12 - Promjer držača je 12 mm

M - Duljina držača je 150 mm

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

D - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 55°)

U - Kut pod kojim je umetak za okretanje stegnut u držaču (PRED 93°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

R - Orijentacija stezne glave tokarilice (desno)

07 - Veličina pločice prikladna za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . DC_ _07_ _.