Tokarski nož S10K-SCLCR06

Tokarski nož S10K-SCLCR06 za unutarnje tokarenje.

Prikladno za tokarske umetke CC_ _06_ _ .

S - Držač je izrađen od čelika

10 - Promjer držača je 10 mm

K - Duljina držača struga je 125 mm

S - Umetak za okretanje je stegnut na ovaj držač pomoću vijka

C - Oblik tokarskog umetka koji je stegnut na držaču (ROMB 80°)

L - Kut pod kojim je tokarski umetak stegnut u držaču (2X95°)

C - Slobodni kut tokarske pločice namijenjen za ovaj držač struga (7°)

R - Orijentacija stezne glave tokarilice (desno)

06 - Veličina pločice prikladna za ovaj držač u mm

Materijal:

  • Kaljeni čelik 42-45 HRc

Kompatibilan s pločicama. . . CC_ _06_ _.